Πανεπιστημίου 16
2103620274

ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ  ΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΕΣ

 

Πρόκειται για συνοπτική παρουσίαση νομικών ζητημάτων που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα της λειτουργίας της Επιχείρησης και ανάλυση επιμέρους ζητημάτων με έμφαση:

Ι.  Σε ζητήματα  ουσιαστικού δικαίου:

 • στους κανόνες και τις πηγές του δικαίου
 • στα πρόσωπα (φυσικά – νομικά πρόσωπα, εταιρίες)
 • στα δικαιώματα και στην Ευθύνη από παραβίαση σύμβασης (ανάλυση υπαιτιότητας και αμέλεια), αδικοπραξία και αδικαιολόγητο πλουτισμό
 • σε διάφορα πρακτικά ζητήματα (παραγραφή, πληρεξουσιότητα, πρόστηση κλπ.)
 • σε ζητήματα εμπορικού δικαίου (μορφές εμπορικών εταιριών, Ανταγωνισμός, σήματα κλπ.) 
 • σε βασικά ζητήματα εμπραγμάτου δικαίου, προνόμια και εξασφαλίσεις
 • σε ζητήματα ευθύνης εκπροσώπων και διοικητών νομικών προσώπων

ΙΙ. Σε ζητήματα που αφορούν:

 • στα Δικαστήρια
 • στην προσφυγή στη Δικαιοσύνη
 • σε συστήματα επίλυσης διαφορών

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Μη νομικούς
 • Λογιστές
 • Συμβούλους και στελέχη επιχειρήσεων

Εισηγητές:

 

Ημέρες διεξαγωγής:  Δευτέρα, 8.10.2018  &  Δευτέρα, 15.10.2018

Ώρες διεξαγωγής: 4:30-8:30 μμ

Τρόπος παρακολούθησης: Φυσική παρουσία (θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης)

Χώρος Διεξαγωγής: Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ  Πανεπιστημίου 16 & Αμερικής (β΄ όροφος)

Συμμετοχή στα έξοδα:

 • 120€/άτομο
 • Μέλη Συνδέσμου ΑΕ&ΕΠΕ: 60€/άτομο
 • Early Bird: 100€ (κατάθεση έως 1.10.2018)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

Τέκου Ευαγγελία
Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16-10672 Αθήνα
Τ  +30 210 36 20 274
Φ +30 210 36 26 610
[email protected]
www.sae-epe.gr

Σχετικές ενημερώσεις