Πανεπιστημίου 16
2103620274
O υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας στην Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

O υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας στην Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΚυρίες και Κύριοι,
Λόγω έλλειψης απαρτίας, η πρώτη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν πραγματοποιήθηκε.
Η Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.

Σας ενημερώνουμε πως η Β ΄Επαναληπτική Συνεδρίαση η οποία ως είθισται θα πραγματοποιηθεί, είναι ορισμένη για την Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023 και ώρα 2μμ στα γραφεία του Συνδέσμου, Πανεπιστημίου 16 & Αμερικής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(στην περίπτωση που δεν έχετε ήδη δηλώσει)

Σχετικές ενημερώσεις