Πανεπιστημίου 16
2103620274
Πρόσκληση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΠρόσκληση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Κυρίες και Κύριοι,
Η φετινή τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου, του 102ου έτους από της ιδρύσεώς του, στην οποία σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας, έχει οριστεί για την Τρίτη, 30 Απριλίου 2024.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 1 του Καταστατικού, η Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024.
Σας ενημερώνουμε πως η Β ΄Επαναληπτική Συνεδρίαση η οποία ως είθισται θα πραγματοποιηθεί, είναι ορισμένη για την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 και ώρα 2μμ στα γραφεία του Συνδέσμου, Πανεπιστημίου 16 & Αμερικής.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

Σχετικές ενημερώσεις