ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέσεις εργασίας: Εσωτερικός συνεργάτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ αναζητεί συνεργάτη –υπάλληλο, που θα στελεχώσει το τμήμα συνδρομών των Μελών του.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, για μερική απασχόληση, έξι ώρες, δυο φορές την εβδομάδα.

Αρμοδιότητες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαιτούμενα προσόντα / δεξιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως 5/9/2020 με ένδειξη«Θέση εργασίας Εσωτερικού Συνεργάτη»

Η εταιρία είναι πλήρως συμμορφωμένη στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).


Πληροφορίες - Δημοσίευση: 8 Οκτωβρίου 2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς

 Ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ αναζητεί συνεργάτη – μόνιμουπάλληλο που θα στελεχώσει το τμήμα Ελληνικών και Ενδοκοινοτικών έργων.

Αρμοδιότητες

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαιτούμενα προσόντα / δεξιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως 18/10/2019 με ένδειξη «Θέση εργασίας Εσωτερικού Συνεργάτη»

Η εταιρεία είναι πλήρως συμμορφωμένη στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).