Πανεπιστημίου 16
2103620274
Θετικά αποτιμάται η ΥΑΣ Διαμεσολάβησης από διαμεσολαβητές και δικηγόρους

Θετικά αποτιμάται η ΥΑΣ Διαμεσολάβησης από διαμεσολαβητές και δικηγόρους

Βασικά σημεία από την έρευνα του Mediation Academy
 
Το MEDIATION ACADEMY, που αποτελεί τον Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΕΕ), διενήργησε έρευνα με αποστολή αναλυτικού ερωτηματολογίου στους διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναφορικά με την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) που εφαρμόζεται εδώ και περίπου ένα χρόνο για σχεδόν κάθε δικαστική υπόθεση. Τα συμπεράσματα από τις 150 απαντήσεις.
 
Μολονότι το διάστημα εφαρμογής είναι πολύ μικρό, η επεξεργασία των 150 απαντήσεων δίνει θετικό πρόσημο στο θεσμό: η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ), που εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης, αποτελεί σταθμό στη δικαστηριακή πρακτική στη χώρα μας.
 
Η ΥΑΣ αποτελεί εξαιρετική μέθοδο γνωριμίας και εξοικείωσης με τον θεσμό της διαμεσολάβησης, τον οποίο αρχίζουν να εκτιμούν και να σέβονται τόσο οι δικηγόροι όσο και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, διαπιστώνοντας ότι «εξευγενίζει» και «εκπολιτίζει» την κατά γενική ομολογία δυσάρεστη και οδυνηρή δικαστηριακή διαδικασία.
 
Αν και προς το παρόν τουλάχιστον, οι ΥΑΣ δεν μετατρέπονται, συνήθως, σε κανονικές συνεδρίες διαμεσολάβησης, εν τούτοις στις οικογενειακές υποθέσεις η διαμεσολάβηση αρχίζει να παράγει καρπούς, αφού παρέχει στις πλευρές τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τα θέματα του διαζυγίου ειρηνικά και προς κοινό όφελος.
Ως προς τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται στην αγορά, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι τα θεωρούν σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά, αλλά θα επιθυμούσαν να είναι προσαρμοσμένα στις ελληνικές ιδιαιτερότητες, τονίζοντας βέβαια πως οι εικονικές διαμεσολαβήσεις, τα παιχνίδια ρόλων και οι τεχνικές διαπραγματεύσεων είναι αναγκαία συστατικά για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των διαμεσολαβητών και την διαρκή ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, στο πλαίσιο των σύνθετων καθημερινών προκλήσεων.
 
Το MEDIATION ACADEMY του ΣΑΕΕ, σε συνεργασία με το CEDR (το εγκυρότερο διεθνώς κέντρο κατάρτισης, πιστοποίησης και προσφοράς υπηρεσιών διαμεσολάβησης) παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν την τελευταία λέξη της διεθνούς εκπαιδευτικής πρακτικής σε συνδυασμό με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς.
 

Σχετικές ενημερώσεις