Πανεπιστημίου 16
2103620274
U.A.E. ANNUAL CONGRESS 2023 / CONGRÈS ANNUEL U.A.E. 2023

U.A.E. ANNUAL CONGRESS 2023 / CONGRÈS ANNUEL U.A.E. 2023

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & Επιχειρηματικότητας ενημερώνει τους δικηγόρους για το

U.A.E. ANNUAL CONGRESS 2023 / CONGRÈS ANNUEL U.A.E. 2023

που θα διεξαχθεί στις 2.6.2023 στη Θεσσαλονίκη.

Εγγραφή
Επικοινωνία:
[email protected]
Σχετικές ενημερώσεις