Πανεπιστημίου 16
2103620274

Η διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις

Το θέμα παρουσίασαν οι:

  • Ιωάννα Αναστασοπούλου, ΔΝ Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ, Πρόεδρος Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας
  • Νικόλαος Τράντος, Ψυχολόγος M.Sc

Στη συζήτηση έλαβαν μέρος οι:

  • κ. Περικλής Θανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος” της “ΔΉΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”
  • κ. Κωνσταντίνος Παπάζογλου, Γενικός Διεθυντής” της “ΠΑΦΑΡΜ Α.Ε.
  • κ. Παναγής Σταυρίδης, Πρόεδρος της «Σταυρίδης Π. Σπύρος» Α.Ε., Α’ Αντιπρόεδρος Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ
Σχετικές ενημερώσεις