Πανεπιστημίου 16
2103620274

Αναγκαία προς ένταξη στον αναπυξιακό-επενδυτικό Νόμο η αύξηση κατά 20% έως 30% του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών προς Μεγάλες και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Ο Σύνδεσμος Α.Ε. και ΕΠΕ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να βελτιωθεί το ελληνικό επενδυτικό περιβάλλον με ανακοίνωσή του την οποία προώθησε και προς το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων ζητά ρύθμιση για αύξηση στο 70% για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και στο 60% για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για τα εν εξελίξει επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως ισχύει για τον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011. Στα πλαίσια της τροποποίησης του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 με βάση την απόφαση 18720/24-4-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η σχετική ρύθμιση για αύξηση στο 70% για MME και στο 60% για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι του 40% που ίσχυε) αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέτρο, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Α.Ε. και ΕΠΕ για την επιτυχή ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία κατά την υποβολή και την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Νόμου βασίστηκαν εξολοκλήρου σε διαφορετικά εθνικά και διεθνή οικονομικά δεδομένα από τα σημερινά. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου, κρίνεται απόλυτα δίκαιο, η συγκεκριμένη ρύθμιση να έχει άμεση ισχύ και για επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάχθηκαν στις διατάξεις Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 (συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας) και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο για τις Μικρομεσαίες όσο και για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις. Κλείνοντας στην ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Α.Ε. και ΕΠΕ επισημαίνει: «Θεωρούμε ότι αποτελεί μεγάλη ανάγκη μια τέτοια ρύθμιση να έχει εφαρμογή αποκλειστικά για τα σχέδια του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 και όχι για αυτά του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, δεδομένου ότι όλα τα εν εξελίξει επενδυτικά προγράμματα υπόκεινται στις ίδιες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Αυτό θα αποτελέσει δίκαιο μέτρο, το οποίο θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση σημαντικού μέρους των εν λόγω επενδυτικών προγραμμάτων».

Σχετικές ενημερώσεις