Πανεπιστημίου 16
2103620274
Εκδήλωση: Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικότητα

Εκδήλωση: Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικότητα

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος ΑΕ και Επιχειρηματικότητας και το Ελληνικό Παράρτημα του Club of Rome διοργάνωσαν στις 12 Μαρτίου 2024 στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Μίχαλος του ΕΒΕΑ,  εκδήλωση με θέμα:

Κλιματική αλλαγή και επιχειρηματικότητα

Τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν τους ομιλητές ήταν: Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη βιώσιμη ανάπτυξη, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους, ο ρόλος  των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας για την προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η ευθύνη των επιχειρήσεων ώστε μακροπρόθεσμα να παράγουν αξία και να οργανώνουν αποτελεσματικές στρατηγικές Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης ΕSG (Environment, Social & Governance).

Κύριος ομιλητής ήταν ο καθηγητής, Κώστας Συνολάκης, Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα.  O κ. Συνολάκης, αφού  έκανε μια ιστορική αναδρομή  σχετικά με την μόλυνση του περιβάλλοντος, τόνισε την επιδείνωση της  ατμόσφαιρας κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια από την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα. Η  κατάσταση λόγου χάρη στις ανατολικές ακτογραμμές των ΗΠΑ λόγου της ανόδου της στάθμης των υδάτων αναμένεται να επιδεινωθεί. Επίσης, αναφέρθηκε στο οικονομικό κόστος από τις φυσικές καταστροφές που έχουν καταστεί όλο και πιο έντονες. Τέλος, στην ομιλία του ο κ. Συνολάκης έδωσε απτά παραδείγματα για τη διάβρωση που ήδη έχει επέλθει στις ελληνικές ακτογραμμές καθώς και για το κόστος της αποσάθρωσης των παραλιών που συντελείται χωρίς να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα αναπλήρωσής τους, όπως γίνεται λόγου χάρη στις ΗΠΑ. Αναφερόμενος, τέλος στις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία τόνισε ότι κανείς δεν περίμενε τέτοιες  σοβαρές συνέπειες. Η μεγαλύτερη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής συνεπώς είναι ότι θα υπάρξουν φαινόμενα που δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε κατά το παρελθόν.

Ομιλητές στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που επακολούθησε ήταν:

Ο Ιωάννης Ιωσήφ Πλακιωτάκης, Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, πρώην Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η  ελληνική ναυτιλία τα τελευταία εκατό χρόνια είναι η ανθρακοποίηση, δηλαδή η μετάβαση σε νέα πράσινα πλοία. Έχουν τεθεί παράλληλα πρόσθετοι φιλόδοξοι στόχοι: μέχρι το 2030 μείωση εκπομπών αερίου κατά 55% σε σχέση με το 1990, ώστε το 2040-2050 να καταστεί η  κλιματική ουδετερότητα πραγματικότητα. Όλα, όμως, αυτά για να επιτευχθούν θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί ικανοποιητική επάρκεια ασφαλών εναλλακτικών καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο ή μηδενικής και σ’ ένα ανεκτό κόστος.

 Η Μαρία Καραμανώφ, Πρόεδρος, Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ. διαπίστωσε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην  αλαζονεία  ώστε να αντικαταστήσει τους νόμους της φύσης με δικούς του. Η στάση αυτή προκάλεσε την κλιματική αλλαγή καθώς είναι έντονη η απουσία της βιώσιμης ανάπτυξης. Η κυρία Καραμανώφ υποστήριξε ότι η κλιματική αλλαγή δεν γίνεται να αντιμετωπίζεται ως κάτι το αιφνίδιο, αλλά ως το αποτέλεσμα του μοντέλου ανάπτυξης και ζωής που επιλέγουμε. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η κλιματική αλλαγή κατατάσσεται τρίτη μεταξύ των παραγόντων που προκαλούν την κλιματική κρίση μετά την απώλεια βιοποικιλότητας και  τη σφράγιση του εδάφους. Απέδωσε δε την ευθύνη για την κλιματική κρίση όχι μόνο στις κυβερνήσεις αλλά και στις επιχειρήσεις καθώς οι τελευταίες έχουν κατορθώσει να επιτύχουν την άποψη ότι ‘’πρέπει να συρρικνώσουμε τόσο πολύ το κράτος ώστε να μπορούμε να το πνίξουμε σε μια μπανιέρα’’. Τέλος,  αναφέρθηκε  στο γεγονός ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην κλιματική αλλαγή κατά 0,03% και είναι ένα hotspot βιοποικιλότητας με πάνω από 6.000 είδη χλωρίδας και 22.000 είδη πανίδας. Είναι κρίμα τόνισε που η Ελλάδα δεν έχει αποκτήσει κανένα εθνικό στρατηγικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας, (εκτός από την ονομασία σε περιοχές ως natura, αλλά μόνο στα χαρτιά),, θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και προστασίας των δασών.

Η  Βάλια Αυγουστίδη, Επικεφαλής Επιστήμης & Περιβάλλοντος, Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA),τόνισε τη σημασία του να αποκτήσουμε κουλτούρα βιώσιμης ανάπτυξης  μέσα από την εκπαίδευση. Ανέφερε πως όλοι συζητάμε για βιώσιμη ανάπτυξη αλλά δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι τελικά το περιεχόμενό της.  Υπογράμμισε ότι βασικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG), ενώ παρατηρείται μια σταδιακή αλλαγή  εκ μέρους των επιχειρήσεων εξ αιτίας των κοινωνικών κρίσεων και των περιβαλλοντολογικών προκλήσεων. Πολλές επιχειρήσεις σήμερα δεν ενδιαφέρονται μόνο να διανέμουν μερίσματα και να εξασφαλίζουν κέρδη, αλλά δίνουν σημασία στην ανάπτυξη «value with profit» και σε «shared value», καθώς γίνεται κατανοητό ότι αποκτούν έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο Γεώργιος Κρεμλής, Πρόεδρος, Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλίματος, European Public Law Organization (EPLO), αφού ανέφερε ότι ασκείται έντονη κρτική στην πράσινη μετάβαση  εντός της ΕΕ και πως επιχειρείται το «πρασίνισμα» της γεωργίας χωρίς χρηματοδοτήσεις, τόνισε ότι οι στόχοι του 2050 δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν. Ο κ. Κρεμλής, επικεντρώθηκε  στην ομιλία του σε θέματα κυκλικής οικονομίας, τα οφέλη της οποίας πρέπει να εμπεδωθούν από όλους, ενώ θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν τα κυκλικά νοικοκυριά. Υπογράμισε ότι ενώ μιλάμε για πράσινα καύσιμα την ίδια στιγμή δισεκατομμύρια τόνοι καυσίμων και χημικών εκλύονται. Στην Ελλάδα έχουν σχεδιαστεί εβδομήντα πέντε δράσεις κυκλικής οικονομίας που πρέπει να εφαρμοστούν με συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις, ενώ παράλληλα θα πρέπει να επιταχυνθεί και η εφαρμογή του εθνικού κλιματικού νόμου (4936/2022). Μεγάλη, υπογράμμισε είναι  η σημασία της ανακύκλωσης,  όπου στη χώρα μας υπάρχει  μεγάλο έλλειμμα. Η κυκλική οικονομία  πρέπει να συμπεραλαμβάνει όχι μόνο τα στερεά και υγρά απόβλητα αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα αειφόρα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, όπως ηλεκτροκίνηση, ηλεκτροφόρτιση, αξιοποίηση υλικών σύμφωνα με πυραμίδα διαχείρισης και ιεράρχησης απορριμάτων, αξιοποίηση της βιομάζας και τα γεωργικά και δασικά απόβλητα, ενώ με τα βιοκαύσιμα μπορούμε να εμπλουτίσουμε το ενεργειακό μας μείγμα.

Ολόκληρη  τη συζήτηση μπορείτε να  την παρακολουθήσετε εδώ: https://youtu.be/JNxJF0EycyA

Σχετικές ενημερώσεις