ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέσεις εργασίας: Εσωτερικός συνεργάτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς

Ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ αναζητεί συνεργάτη – μόνιμο υπάλληλο που θα στελεχώσει το τμήμα Ελληνικών και Ενδοκοινοτικών έργων.

Αρμοδιότητες

  • Υποστήριξη στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων/ επιδοτούμενων έργων που προκηρύσσονται από ελληνικούς φορείς και από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απασχόλησης / ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνικής πολικής, περιφερειακής ανάπτυξης, ΤΠΕ κ.λπ
  • Υποστήριξη στη Διαχείριση της υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων του Συνδέσμου
  • Συνδρομή στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και συνεργασιών του Συνδέσμου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαιτούμενα προσόντα / δεξιότητες

  • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ. Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  • Ικανότητα συγγραφής παραδοτέων / αναφορών/ μελετών
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή χρήση Η/Υ. Επιθυμητή η γνώση χειρισμού social media
  • Δυνατότητα πραγματοποίησης επαγγελματικών ταξιδιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Επιθυμητή Επαγγελματική εμπειρία στη Διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων/ Επιδοτούμενων Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, LEADER, HORIZON, INTERREG, κ.λπ.)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως 18/10/2019 με ένδειξη «Θέση εργασίας Εσωτερικού Συνεργάτη»

Η εταιρεία είναι πλήρως συμμορφωμένη στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter του Συνδέσμου για να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές μας.
Μη έγκυρο email
Invalid Input

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Τηλέφωνο 2103620274